Conservarea, restaurarea și asistenţa în domeniul protecţiei patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil

Conservarea, restaurarea și asistenţa în domeniul protecţiei patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil

Conservarea, restaurarea și asistenţa de specialitate în domeniul protecţiei patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil, cu activităţi în domeniul cercetării lemnului, brevetării de soluţii insectofungicide şi ignifuge pentru tratarea şi conservarea lemnului